DEBY IRMADANI S. Pd, M.Sn.
NIK:
NIP: 198108172010012032
NUPTK: 1149759661210133
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Puji Mulio, 17 Agustus 1981
Agama: Islam
Pendidikan: S-2
Jurusan: Ilmu Budaya
Status: PNS
Jenis GTK/Mapel: Pendidikan Seni budaya
Alamat : Jl. Binjai Km. 11 Sukabumi