CUT LIA KEUMALA SARI, S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK: 4359770671130063
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Binjai, 27 Oktober 1992
Agama: Islam
Pendidikan: S-1
Jurusan: Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
Status: GTT Provinsi
Jenis GTK/Mapel: Bahasa Indonesia
Alamat : Jl. Danau Laut Tawar Lk.V Kel. Sumber Karya Gg. Kusen Km.18 Binjai
085277974627
ali.keumalasari@gmail.com
@CutLiaKeumalaSari